ฟรีแลนซ์ (Freelance) คืออะไร?

เผยแพร่เมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2024 โดย: admin

ฟรีแลนซ์ (Freelance) คือ อาชีพอิสระประเภทหนึ่งซึ่งสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้หลายรายแบบไม่จำกัด แทนที่จะได้รับการว่าจ้างจากนายจ้างเพียงรายเดียว

อ่านต่อ…