AMINTRA

12 พฤษภาคม 2024

Customer Loyalty คืออะไร? การรักษาลูกค้าคือสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ

ในปี 2024 การสร้าง Customer Loyalty หรือความภักดีของลูกค้าจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาล เนื่องจากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องแสวงหาวิธีการรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและลดต้นทุนในการแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก รวมถึงสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าคนสำคัญเหล่านี้ไว้ให้ได้

Customer Loyalty คือ

Customer Loyalty คือ ความภักดีของลูกค้า หมายถึง ความผูกพันและความรู้สึกที่ดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์หรือบริษัท ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากแบรนด์หรือบริษัทนั้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ลูกค้าที่มีความภักดีสูงจะมีแนวโน้มที่จะไม่หันไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งขัน แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่นๆ ที่ดึงดูดใจมากกว่า เนื่องจากความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ดีที่พวกเขาได้รับจากแบรนด์หรือบริษัทนั้น

องค์ประกอบสำคัญที่ก่อให้เกิด Customer Loyalty ได้แก่

 1. คุณภาพของสินค้าและบริการ ลูกค้าจะภักดีต่อแบรนด์หากได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ตรงตามที่คาดหวัง
 2. ความพึงพอใจ ลูกค้าจะมีความผูกพันหากได้รับประสบการณ์ที่ดี รู้สึกมีคุณค่า และได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างดีเยี่ยม
 3. ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เข้าใจ และตอบสนองลูกค้าอย่างเหมาะสม จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพัน
 4. ความไว้วางใจและภาพลักษณ์ที่ดี ลูกค้าจะภักดีต่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่ดี น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้

Customer Loyalty มีกี่ประเภท

Customer Loyalty มีกี่ประเภท

Customer Loyalty หรือความภักดีของลูกค้า สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้

ด้านจิตวิทยา (Psychological Loyalty)

  ด้านจิตวิทยา (Psychological Loyalty) เป็นความรู้สึกผูกพันทางด้านจิตใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ซึ่งเกิดจากการได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความพึงพอใจ รู้สึกว่าแบรนด์นั้นสะท้อนถึงบุคลิกภาพหรือค่านิยมของตนเอง จึงก่อให้เกิดความรู้สึกรักและภูมิใจที่จะใช้สินค้าหรือบริการนั้น แม้จะมีทางเลือกอื่นๆ ก็ตาม

  ด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty)

  ด้านพฤติกรรม (Behavioral Loyalty) เป็นการแสดงออกถึงความภักดีผ่านพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ เช่น การซื้อซ้ำอย่างสม่ำเสมอ การใช้บริการอย่างต่อเนื่อง หรือการแนะนำบอกต่อแก่บุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งมักเป็นผลมาจากความพึงพอใจและมีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าหรือบริการนั้น

  ด้านการตลาด (Marketing Loyalty)

  ด้านการตลาด (Marketing Loyalty) เป็นความภักดีที่เกิดจากกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนน การได้รับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆ จากบริษัท เป็นต้น ซึ่งสิ่งจูงใจเหล่านี้มีส่วนทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

  ด้านสังคมออนไลน์ (Social Media Loyalty)

  ด้านสังคมออนไลน์ (Social Media Loyalty) เป็นความภักดีที่เกิดจากพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ เช่น การแนะนำ กดไลค์ แชร์ข้อมูล รีวิว หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความผูกพันและการสนับสนุนแบรนด์นั้นในรูปแบบใหม่

  Customer Loyalty กับการตลาดในปี 2024

  เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ก็จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสร้าง Customer Loyalty ด้วยเช่นกัน ด้วยความสามารถในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างแม่นยำ บริษัทต่างๆ จะสามารถเข้าใจความต้องการ พฤติกรรม และประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและตรงจุดมากยิ่งขึ้น

  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงนำเสนอโปรโมชัน สิทธิประโยชน์ หรือประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และตรงใจลูกค้าแต่ละคน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันและความภักดีของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยให้การให้บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความสามารถในการตอบสนองข้อซักถามและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การบริการที่ดีเยี่ยมและตรงใจมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความภักดีในที่สุด อีกทั้งโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ต่างๆ จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น บริษัทสามารถสื่อสาร โปรโมทแคมเปญ และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและความผูกพันระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

  เทคนิคการสร้าง Customer Loyalty

  เทคนิคการสร้าง Customer Loyalty

  โปรแกรมสมาชิกเช่นคะแนนสะสมส่วนลดพิเศษ

  โปรแกรมสมาชิกเช่นคะแนนสะสมส่วนลดพิเศษ โปรแกรมสมาชิกเป็นเทคนิคยอดนิยมที่ใช้ในการสร้างความภักดีของลูกค้า โดยการให้สิทธิประโยชน์พิเศษ เช่น คะแนนสะสมแลกของรางวัล ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรวบรวมคะแนนหรือได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น จึงเกิดเป็นความภักดีในที่สุด

  บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง

  บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง การให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความภักดี โดยต้องเน้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการด้วยความเป็นกันเอง เอาใจใส่ลูกค้าอย่างแท้จริง เมื่อลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีก็จะรู้สึกพึงพอใจและผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น

  ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

  ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ระบบ CRM ช่วยให้บริษัทสามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เช่น ประวัติการซื้อ ความชอบ หรือข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงสินค้า บริการ และนำเสนอประสบการณ์ที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพันและความภักดีได้ดียิ่งขึ้น

  สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเช่นอีเมลโซเชียลมีเดีย

  สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอเช่นอีเมลโซเชียลมีเดีย การสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย จะช่วยสร้างการรับรู้ ความสนใจ และปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ การแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ หรือกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าแบรนด์ให้ความใส่ใจและมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่ความผูกพันและภักดีในระยะยาว

  เนื้อหาและกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและความผูกพัน

  เนื้อหาและกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจและความผูกพัน บริษัทควรสร้างเนื้อหาหรือกิจกรรมที่มีคุณค่าและดึงดูดใจลูกค้า เช่น บล็อกให้ความรู้ วิดีโอแนะนำการใช้งาน กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น เนื้อหาและกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกค้า ซึ่งจะนำไปสู่ความภักดีระยะยาว

  การสร้างความภักดีหรือ Customer Loyalty  ของลูกค้าเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ในปี 2024 เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จะมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์และเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ และประสบการณ์ที่ตรงใจ เทคนิคการสร้างความภักดี เช่น โปรแกรมสมาชิก การให้บริการยอดเยี่ยม ระบบ CRM การสื่อสารออนไลน์ และเนื้อหาที่น่าสนใจ จะช่วยสร้างความพึงพอใจ ผูกพัน และความภักดีของลูกค้าในระยะยาว สนใจบริการรับทำการตลาดออนไลน์ การตลาดดิจิตัล ติดต่อมาได้โดยตรงที่ Sixtygram Agency เพื่อนำคุณไปสู่รายได้ที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจ

  TAG ที่เกี่ยวข้อง:
  admin
  ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

  หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด