Target Market คือ? วิเคราะห์ตลาดกลุ่มเป้าหมาย มีใครบ้าง

เผยแพร่เมื่อ: 17 มีนาคม 2024 โดย: admin

Target market คือ การระบุเป้าหมายทางการตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภคที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามากที่สุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์, จิตวิทยา, ภูมิศาสตร์, พฤติกรรม

อ่านต่อ…