Personal assistant คืออะไร?

เผยแพร่เมื่อ: 25 มกราคม 2024 โดย: admin

Personal assistant ผู้ช่วยส่วนตัวซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า PA คือ ผู้ช่วยมืออาชีพที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ บุคคลอื่นในการจัดการกิจกรรมและความรับผิดชอบประจำวัน

อ่านต่อ…