AMINTRA

26 พฤษภาคม 2024

คอนเทนต์ UGC หรือ User-generated Content คืออะไร?

ยุคดิจิทัลส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับการโฆษณาของแบรนด์เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคำแนะนำและประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงมากขึ้น ก่อนตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคมักค้นหาบทวิจารณ์ รีวิว รูปภาพหรือวิดีโอจากผู้ใช้คนอื่นๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้มาจากประสบการณ์จริง จึงมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้น คอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้งาน หรือ User-generated Content (UGC) จึงมีบทบาทสำคัญในการตลาดยุคปัจจุบัน ด้วยการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มการรับรู้ และกระตุ้นยอดขาย ทำให้นักการตลาดให้ความสนใจนำ UGC มาใช้เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

User-generated Content (UGC) คือ

User-generated Content (UGC) คือ เนื้อหาคอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้งาน หมายถึงเนื้อหาดิจิทัลทุกประเภทที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่ผู้ใช้งานนำมาแบ่งปันหรือโพสต์ผ่านเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ UGC เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยนักการตลาด แบรนด์ หรือองค์กรใด ๆ แต่เกิดจากการริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานคนธรรมดาที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ ความคิดเห็น หรือเนื้อหาต่าง ๆ กับผู้อื่น

UGC มีอะไรบ้าง

UGC มีอะไรบ้าง

User-generated Content (UGC) มีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการตลาดของแบรนด์อย่างมาก มาทำความรู้จักกับรูปแบบหลัก ๆ ของ UGC กันดีกว่า

รีวิวสินค้าหรือบริการ (Review)

รีวิวสินค้าหรือบริการ คือ บทวิจารณ์ ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือการให้คะแนนเกี่ยวกับสินค้า/บริการต่าง ๆ จากประสบการณ์การใช้งานจริงของผู้ใช้งาน ซึ่งรีวิวจากผู้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมักถูกนำมาใช้ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าใหม่ๆ

 1. บทวิจารณ์: ผู้ใช้แบ่งปันความเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อดี และข้อเสียของสินค้า/บริการ
 2. คำแนะนำ: ผู้ใช้เสนอแนะวิธีการใช้หรือปรับปรุงการใช้สินค้า/บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 3. การให้คะแนน: ผู้ใช้ให้คะแนนสินค้า/บริการตามความพึงพอใจ มักเป็นรูปแบบของดาวหรือคะแนนจาก 1-5

บล็อก (Blog)

บล็อก เป็นบทความที่ผู้ใช้งานเขียนแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว ความคิดเห็น ความรู้ หรือเนื้อหาต่าง ๆ ผ่านบล็อกส่วนตัว:

 • แบ่งปันประสบการณ์: ผู้ใช้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งานสินค้า/บริการ
 • แสดงความคิดเห็น: ผู้ใช้แสดงมุมมองและความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
 • ให้ความรู้: ผู้ใช้เขียนบทความเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือวิธีการใช้สินค้า/บริการในชีวิตประจำวัน

ภาพถ่ายและวิดีโอ

ภาพถ่ายและวิดีโอ คือรูปภาพ คลิปวิดีโอ หรืออินโฟกราฟิกที่ผู้ใช้งานสร้างสรรค์และแบ่งปันเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งภาพถ่ายและวิดีโอมีพลังในการสื่อสารสูงและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี

 • รูปภาพ: ภาพถ่ายสินค้า/บริการที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานจริง
 • คลิปวิดีโอ: วิดีโอที่บันทึกการใช้สินค้า/บริการ หรือรีวิวสินค้า/บริการในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
 • อินโฟกราฟิก: ภาพกราฟิกที่นำเสนอข้อมูลหรือสถิติเกี่ยวกับสินค้า/บริการ

โพสต์โซเชียลมีเดีย

โพสต์โซเชียลมีเดีย คือข้อความ ภาพ วิดีโอ ที่ผู้ใช้งานโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, X (Twitter), Tiktok เป็นต้น ซึ่งโพสต์โซเชียลมีเดียสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สินค้า/บริการของแบรนด์ได้รับการมองเห็นมากขึ้น

 • ข้อความ: ข้อความสั้น ๆ ที่ผู้ใช้แบ่งปันความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า/บริการ
 • ภาพถ่าย: รูปภาพที่แสดงสินค้า/บริการหรือประสบการณ์การใช้งาน
 • วิดีโอ: คลิปวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงการใช้งานหรือรีวิวสินค้า/บริการ

ความคิดเห็นออนไลน์

ความคิดเห็นออนไลน์ คือข้อความที่ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ฟอรั่ม หน้ารีวิวสินค้า ฯลฯ ซึ่งความคิดเห็นออนไลน์ช่วยให้แบรนด์เข้าใจความต้องการและความคิดเห็นของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการปรับปรุงสินค้า/บริการ

 • เว็บบอร์ด: พื้นที่ออนไลน์ที่ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า/บริการ
 • หน้ารีวิวสินค้า: พื้นที่ในเว็บไซต์ของร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนสินค้า/บริการ
 • เว็บไซต์ข่าวหรือบล็อก: ส่วนความคิดเห็นที่ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความที่เกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ

ข้อดีของการตลาดแบบ UGC

ข้อดีของการตลาดแบบ UGC

การตลาดที่ใช้ UGC มีข้อดีหลายประการ เช่น:

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ: เนื้อหาที่มาจากผู้ใช้งานจริงทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นประสบการณ์ที่แท้จริง
 • เสริมสร้างความผูกพันกับลูกค้า: การให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาทำให้พวกเขารู้สึกมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์
 • เพิ่มการเข้าถึงและการมองเห็น: เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างมักจะถูกแชร์ต่อไปยังเครือข่ายของผู้ใช้เอง ซึ่งช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น
 • ลดต้นทุนการผลิตเนื้อหา: การที่มีผู้ใช้สร้างเนื้อหาเองช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาของแบรนด์

การตลาด UGC เพิ่มยอดขายได้จริงไหม?

การใช้ UGC ในการตลาดสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื้อหาที่มาจากผู้ใช้งานจริงทำให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า นอกจากนี้ การรีวิวและความคิดเห็นจากผู้ใช้งานยังสามารถกระตุ้นความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภคคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นเมื่อเห็นรีวิวและเนื้อหาจากผู้ใช้จริง

Sixtygram Agency เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและจัดการเนื้อหา UGC เพื่อช่วยให้แบรนด์ของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการจัดทำและโปรโมทเนื้อหา UGC ที่ตรงกับเป้าหมายทางการตลาดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการมองเห็น การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ หรือการกระตุ้นยอดขาย ให้ Sixtygram Agency ช่วยคุณในการสร้างสรรค์และจัดการเนื้อหา UGC เพื่อความสำเร็จในการตลาดของคุณ

TAG ที่เกี่ยวข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด