คอนเทนต์ UGC หรือ User-generated Content คืออะไร?

เผยแพร่เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2024 โดย: admin

คอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้งาน หรือ User-generated Content (UGC) จึงมีบทบาทสำคัญในการตลาดยุคปัจจุบัน ด้วยการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มการรับรู้ และกระตุ้นยอดขาย

อ่านต่อ…