AMINTRA

18 มีนาคม 2024

Business Model Canvas คืออะไร? พร้อมดาวน์โหลด Template ฟรี

Business Model Canvas หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า BMC คือ เครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ ช่วยให้คุณสามารถอธิบาย ออกแบบ วิเคราะห์ความท้าทาย คิดค้น และประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ เป็นกรอบแนวคิดที่รวบรวมองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดในการทำธุรกิจ สำหรับกลยุทธ์ BMC วิธีการนี้หนังสือบริหารธุรกิจขายดีอย่าง Business Model Generation ยังนำไปปรับใช้ในองค์กรชั้นนำและสตาร์ทอัพทั่วโลกอีกด้วย โดยวันนี้ Sixtygram ขอนำเสนอ ความสำคัญของ Business Model Canvas พร้อมดาวน์โหลด Template โครงสร้างธุรกิจฟรี!

ความสำคัญของ Business Model Canvas

Business Model Canvas

Business Model Canvas คือ เทมเพลตการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่คิดค้นโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur ซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถร่างองค์ประกอบสำคัญของโมเดลธุรกิจได้ในหน้าเดียว กรอบการทำงานแบบภาพรวมนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญมากมาย โดยการเขียนลงในกระดาษ 1 ใบ ประกอบไปด้วย  Business Model Canvas ทั้งหมด 9 ช่อง 

ภาพรวมของ Business Model Canvas

เมื่อคุณกรอกข้อมูลครบทั้ง 9 ช่อง จะทำให้เข้าใจภาพรวมธุรกิจทั้งหมดได้ แล้วแต่ละช่องมีอะไรบ้าง ไปสำรวจกันเลย

 1. Customer Segments: กลุ่มลูกค้าของเราคือใคร?
 2. Value Proposition: คุณค่าที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีอะไรบ้าง?
 3. Channels: ช่องทางการจัดจำหน่าย ผ่านแพตฟอร์มใดบ้าง?
 4. Customer Relationships: ความสัมพันธ์กับลูกค้า
 5. Key Resources: ทรัพยากรหลักของธุรกิจ
 6. Key Activities:  กิจกรรมหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ
 7. Key Partnerships:  พันธมิตร หุ้นส่วน
 8. Cost Structure:  ต้นทุนในการทำธุรกิจทั้งหมด
 9. Revenue Streams: รายได้หลักของธุรกิจ

โดยเราสามารถเเบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 3 พาร์ทได้ ดังนี้

สำหรับพาร์ทแรกมีเนื้อหาทั้งหมด 4 ช่อง ประกอบไปด้วย  Customer Segments, Channels, Value Proposition และ Customer Relationships ในพาร์ทนี้เราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจเราที่จะถูกส่งไปให้ลูกค้า ว่าจะมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าได้อย่างไรบ้าง

สำหรับพาร์ทสอง จะมีเนื้อหาทั้งหมด 3 ช่อง ประกอบไปด้วย Key Resources, Key Activities และ Key Partnerships คือ กิจกรรมทั้งหมดที่เราจะทำอยู่เบื้องหลังธุรกิจทั้งหมด และจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่รับรู้หรือมองไม่เห็นเลย

สำหรับพาร์ทสุดท้ายจะประกอบไปด้วย 2 เนื้อหาหลัก คือ Cost Structure และ Revenue Streams คือ โครงสร้างรายได้และรายจ่ายทั้งหมดของธุรกิจ นำไปให้พาร์ทเนอร์ หรือหุ้นส่วนตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจในโปรเจคของธุรกิจได้

ตัวอย่าง Business Model Canvas ยอดนิยม

Business Model Canvas ตัวอย่างจาก Netflix

Business Model Canvas ตัวอย่างจาก Netflix

Business Model Canvas ตัวอย่างจาก Amazon

Business Model Canvas ตัวอย่างจาก Amazon

ประโยชน์ของ Business Model Canvas

 • ความชัดเจนและความเรียบง่าย: ด้วยการย่อกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบหน้าเดียว Business Model Canvas เน้นไปที่ความชัดเจนและความเรียบง่าย ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างคนทำงานและผู้ที่ส่วนได้เสียในธุรกิจนั้นๆ
 • ได้มุมมองแบบองค์รวม: ด้วยการออกแบบโครงสร้างธุรกิจที่ครอบคลุมแง่มุมที่สำคัญทั้งหมดในธุรกิจ แค่เพียง Canvas 1 ใบจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินความเป็นไปได้และวางแผนค่าใช้จ่ายและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์: ส่งเสริมการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกและฟังก์ชันทั้งหมดสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุม

ดาวน์โหลด Business Model Canvas Template ฟรี

admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด