AMINTRA

18 มีนาคม 2024

TOFU MOFU BOFU คืออะไร? กลยุทธ์ Marketing funnel

การทำ Digital Marketing ให้ประสบความสำเร็จนั้น นักการตลาดจำเป็นต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดี หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่จะช่วยให้เข้าใจกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นคือ แนวคิด TOFU MOFU BOFU ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความพร้อมในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นกลยุทธ์นึงของ “Sales Funnel” หรือ “Marketing Funnel” นั้นเอง โดยวันนี้พวกเรา Sixtygram จะมาแนะนำเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดนี้ ไปชมกันเลย!

TOFU MOFU BOFU คือ

TOFU MOFU BOFU คือ คำย่อที่ใช้อธิบายถึงสถานะและระดับความพร้อมในการซื้อของลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) ในกระบวนการตลาด การแบ่งลูกค้าเป้าหมายออกเป็นกลุ่มย่อยนี้ช่วยให้นักการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธ์และเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

TOFU MOFU BOFU คือ

ToFu (Top of the Funnel) หรือด้านบนของกรวย
ToFu คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการซื้อ เป็นขั้นตอนแรกหลังจากที่ Leads (ลูกค้ามุ่งหวัง) เข้ามารู้จักคุณผ่านทางเว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดีย พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการของตนเอง แต่ยังไม่ทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะตอบสนองได้ นักการตลาดจำเป็นต้องใช้เนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มนี้ เช่น บทความคำแนะนำ โปรแกรมฝึกอบรม หรือคอนเทนต์ที่มีคุณค่า

MoFu (Middle of the Funnel) หรือด้านกลางของกรวย
MoFu คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการประเมินตัวเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่อยู่กลาง Funnel ซึ่งหลังจากที่ Leads (ลูกค้ามุ่งหวัง) เข้ามารู้จักคุณ และให้ข้อมูลบางอย่างกับคุณแล้ว คุณก็ยังคงต้องทำคอนเทนต์ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับ Leads ในขั้นนี้อยู่ พวกเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบ นักการตลาดควรจัดทำเนื้อหาในรูปแบบคู่มือ รายงาน บทความเปรียบเทียบ วีดีโอทดสอบ หรือเนื้อหาเชิงลึกอื่นๆ

BoFu (Bottom of the Funnel) หรือด้านล่างของกรวย
BoFu เป็นกลุ่มลูกค้าที่พร้อมจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว เป็นขั้นตอนที่อยู่ปลายทางของการขาย หลังจากที่ Leads (ลูกค้ามุ่งหวัง) รู้จักคุณ และคุณส่งมอบคุณค่าให้ Leads อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้าของคุณแล้ว พวกเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อเสนอพิเศษของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ นักการตลาดจึงควรจัดทำเนื้อหาในลักษณะโปรโมชัน คำแนะนำในการซื้อ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ การทดลองใช้งาน และรายละเอียดข้อเสนอพิเศษ

MARKETING FUNNEL คือ

Marketing Funnel คือหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่นักการตลาดต้องทำความเข้าใจ เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่จะช่วยให้แบรนด์บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยต้องเข้าใจเส้นทางพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้ได้ Customer Insights ที่ครอบคลุมตั้งแต่การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างรายชื่อผู้สนใจ (Leads) ไปจนถึงการสร้าง Conversion เป็นยอดขาย อย่างไรก็ตาม สำหรับนักการตลาดออนไลน์หรือเจ้าของธุรกิจออนไลน์มือใหม่ อาจเกิดคำถามว่า พวกเขาจะต้องทำอย่างไรเพื่อพากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เดินทางผ่านแต่ละช่วงของ Marketing Funnel จนมาจบที่การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การทำความเข้าใจแนวคิด ToFu, MoFu และ BoFu ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามระดับความพร้อมในการซื้อ จะช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนและปฏิบัติกลยุทธ์การตลาดได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เทคนิค TOFU MOFU BOFU กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการตลาด

การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามแนวคิด ToFu, MoFu และ BoFu ช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนและจัดทำเนื้อหาการตลาดได้อย่างเหมาะสม ดังนี้:

ToFu: จัดทำเนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจ เช่น บทความคำแนะนำ โปรแกรมฝึกอบรม หรือคอนเทนต์ที่มีคุณค่า เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มนี้

MoFu: จัดทำเนื้อหาในรูปแบบคู่มือ รายงาน บทความเปรียบเทียบ วีดีโอทดสอบ หรือเนื้อหาเชิงลึกอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าประเมินตัวเลือกต่างๆ ได้

BoFu: จัดทำเนื้อหาในลักษณะโปรโมชัน คำแนะนำในการซื้อ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ การทดลองใช้งาน และรายละเอียดข้อเสนอพิเศษ เพื่อผลักดันให้ลูกค้ากลุ่มนี้ตัดสินใจซื้อ

ประโยชน์ของการทำ TOFU MOFU BOFU

การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามแนวคิด ToFu, MoFu และ BoFu มีประโยชน์ที่สำคัญต่อการทำการตลาด ดังนี้

1. เข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับได้ชัดเจนขึ้น

 • ToFu ต้องการเนื้อหาที่มีประโยชน์และน่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจ
 • MoFu ต้องการข้อมูลเชิงลึก การเปรียบเทียบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • BoFu ต้องการรายละเอียดข้อมูลสินค้า ข้อเสนอพิเศษ เพื่อผลักดันการตัดสินใจซื้อ

2. วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้ตรงจุดมากขึ้น

 • สามารถเลือกใช้ช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม
 • มุ่งเน้นผลิตเนื้อหาและกิจกรรมที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ

3. จัดสรรงบประมาณการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ลงทุนกับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและพร้อมจะซื้อสูงกว่า
 • ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณกับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม

4. เพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นยอดขาย

 • นำเสนอข้อมูลและสิ่งจูงใจที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับ
 • เพิ่มโอกาสในการขายจากการนำเสนอที่ตรงจุดและเหมาะสมกับลูกค้ามากขึ้น

5. สร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีและเพิ่มความภักดีต่อแบรนด์

 • ลูกค้าได้รับสิ่งที่ตนต้องการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม
 • ส่งผลให้เกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำในอนาคต

โดยสรุปแล้ว การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามแนวคิด ToFu, MoFu และ BoFu เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการทำการตลาดยุคปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับได้ดียิ่งขึ้น การประยุกต์ใช้แนวคิด ToFu, MoFu และ BoFu ร่วมกับการวางแผนเนื้อหาและกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสม จะช่วยให้นักการตลาดสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างตรงจุด ดึงดูดและรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์เป้าหมายการตลาดของธุรกิจได้อย่างครบถ้วนTAG ที่เกี่ยวจข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด