AMINTRA

25 มีนาคม 2024

รู้จัก KOL(Key Opinion Leader) ผู้นำทางความคิดบนโลกออนไลน์

KOL อ่านว่า เค-โอ-แอล 
Key Opinion Leader หรือ KOL คือ บุคคลที่มีอิทธิพลและความน่าเชื่อถือในหมู่ผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ในหัวข้อหรือประเด็นที่พวกเขาเชี่ยวชาญ ทำให้ความคิดเห็นและข้อมูลที่พวกเขาแบ่งปันมีน้ำหนักและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สร้าง Brand Awareness และเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของแบรนด์ได้มากขึ้น ตัวอย่าง KOL ในไทย เช่น Heartrocker KOL สายเกม, โมเม พาเพลิน KOL สายบิ้วตี้ เป็นต้น

อีกทั้งในยุคการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ที่ User-generated Content มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตและธุรกิจ การมีผู้นำทางความคิด KOL จึงเป็นกุญแจสำคัญอย่างมากในการสร้างอิทธิพลและกระแสนิยมในวงกว้าง

ความสำคัญของ KOL ต่อแบรนด์

ความสำคัญของ KOL ต่อแบรนด์

เมื่อ KOL ที่มีฐานผู้ติดตามจำนวนมากพูดถึงหรือโปรโมทแบรนด์ จะสามารถเพิ่มการรับรู้และการจดจำแบรนด์ (Brand Awareness & Recall) เมื่อ KOL ที่มีฐานผู้ติดตามจำนวนมากพูดถึงหรือโปรโมทแบรนด์ ก็จะทำให้มีคนรู้จักแบรนด์มากขึ้นและจดจำแบรนด์ได้ง่าย อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ (Brand Credibility) โดยการใช้ KOL มักมีความน่าเชื่อถือในสายงานของตน เมื่อพวกเขาแนะนำหรือรีวิวสินค้าแบรนด์ต่างๆ จะช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เหล่านั้นด้วย 

KOL สามารถส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ (Brand Perception) การที่ KOL มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามอย่างสนิทสนม จะทำให้มองแบรนด์ในแง่บวกมากขึ้น ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ และดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Target Customers) เนื่องจาก KOL มีกลุ่มผู้ติดตามที่ชัดเจน การใช้ KOL ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ จะช่วยดึงดูดและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนั้นได้โดยตรง กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ความคิดเห็น รีวิว หรือการแนะนำของ KOL สามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น KOLs คือ บุคคลที่เหมาะสมกับแบรนด์จะช่วยสร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และมุมมองเชิงบวกต่อแบรนด์ รวมถึงดึงดูดและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้น ส่งผลดีต่อการสร้างการเติบโตของแบรนด์ในระยะยาว

ข้อดีของการใช้ KOL

ข้อดีของการใช้ KOL (Key Opinion Leader) มีดังนี้

  • ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ KOL เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานผู้ติดตามที่ให้ความไว้วางใจ เมื่อ KOLs แนะนำหรือบอกเล่าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือมากขึ้น
  • การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน KOL มักมีกลุ่มผู้ติดตามที่มีความสนใจในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะด้าน ทำให้การใช้ KOL สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างเอนเกจ (engagement) ที่ดี
  • การสร้างการรับรู้และกระแสนิยม การมี KOL พูดถึงหรือแนะนำสินค้าหรือบริการจะช่วยสร้างการรับรู้และกระแสนิยมได้อย่างรวดเร็วในหมู่ผู้ติดตาม ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มยอดขายได้
  • เนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจ KOL มักสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจสำหรับผู้ติดตาม ช่วยให้แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและทันสมัย
  • ความยืดหยุ่นในการสื่อสาร การใช้ KOL ช่วยให้แบรนด์สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างคล่องตัว เนื่องจากสามารถเลือก KOL ที่เหมาะสมกับแคมเปญหรือจุดประสงค์ได้ตามต้องการ

ความแตกต่างระหว่าง KOL และ KOC และ  Influencer 

KOL ย่อมาจาก Key Opinion Leader และ KOC หรือ Key Opinion Customer และ Influencer เป็นบทบาทที่มีผลต่อการตลาดออนไลน์และการโฆษณาในยุคปัจจุบัน โดยมีความแตกต่างกันดังนี้:

ความแตกต่างระหว่าง KOL และ KOC และ  Influencer 
คุณสมบัติKOL (Key Opinion Leader)KOC (Key Opinion Consumer)Influencer
ความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆเป็นผู้บริโภคทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่มีผู้ติดตามจำนวนมาก
ขนาดฐานผู้ติดตามมีฐานผู้ติดตามขนาดใหญ่ในระดับกว้างมีฐานผู้ติดตามขนาดเล็กกว่า KOL แต่ใกล้ชิดกว่ามีฐานผู้ติดตามขนาดใหญ่ในระดับกว้าง
ระดับความมีอิทธิพลมีอิทธิพลสูงในวงกว้างมีอิทธิพลเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจมีอิทธิพลในวงกว้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามมีระดับปฏิสัมพันธ์ปานกลางมีระดับปฏิสัมพันธ์สูงมีระดับปฏิสัมพันธ์ปานกลางถึงต่ำ
บทบาทหลักสร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ แนะนำสินค้าสร้างการรับรู้ ความนิยม
ประเภทคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์เชิงวิชาการ ให้ความรู้คอนเทนต์รีวิว ประสบการณ์ การใช้งานคอนเทนต์เนื้อหาบันเทิง ไลฟ์สไตล์

จากตารางจะเห็นว่า ความแตกต่างหลักของทั้งสามกลุ่มนี้คือในความพอใจของกลุ่มเป้าหมาย และความสัมพันธ์กับแบรนด์ที่แตกต่างกันไป ซึ่ง KOL และ Influencer(อินฟลูเอนเซอร์) มักเป็นบุคคลที่มีการสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ติดตามมากกว่า KOC ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์แบบส่วนตัวมากกว่ากับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ การเลือกใช้ KOL, KOC หรือ Influencer ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแบรนด์

วิธีการหา KOL ที่มีประสิทธิภาพ

ใช้ Search Engine ให้เป็นประโยชน์

การค้นหาด้วย Search Engine เช่น Google นับเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้คุณค้นหา KOL ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ คุณสามารถใช้คำค้นต่างๆ เช่นชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทธุรกิจ หรือประเด็นที่คุณสนใจ จากนั้นเลือกดูผลลัพธ์ที่เป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากในโซเชียลมีเดีย เ

ใช้เครื่องมือ Social Listening ในการหา KOL

เครื่องมือ Social Listening หรือ Zocial eyes เช่น Hootsuite, Buzzsumo, Wisesight และ Fanpage Karma เป็นต้น จะสามารถช่วยค้นหา KOL ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือหัวข้อที่คุณสนใจ โดยวิเคราะห์จากการมีปฏิสัมพันธ์และการแชร์เนื้อหาในโลกออนไลน์ของบุคคลเหล่านั้น เครื่องมือเหล่านี้จึงเป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในการระบุ KOL ที่เหมาะสม

วิธีการเลือกใช้ KOL

  • เลือก KOL ที่มีความเชี่ยวชาญตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ เพื่อให้การสื่อสารดูน่าเชื่อถือและสอดคล้องกัน
  • พิจารณาถึงปริมาณและคุณภาพของผู้ติดตาม ไม่ใช่เลือกจากจำนวนเพียงอย่างเดียว
  • ศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการโพสต์ของ KOL ว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
  • คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ของผู้ติดตามด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนคุ้มค่า

สรุปแนวทางการตลาดกับผู้นำทางความคิด KOL

การตลาดกับ KOL เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ ความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นยอดขายให้กับแบรนด์ KOL หรือ Key Opinion Leader คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ เมื่อพวกเขาแนะนำหรือพูดถึงสินค้าหรือบริการ ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจจากผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี

เพื่อให้การตลาดกับ KOL ประสบความสำเร็จนั้น ควรเริ่มจากการกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อน เช่น ต้องการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือ หรือกระตุ้นยอดขาย จากนั้นจึงเลือก KOL ที่มีความเหมาะสมกับแบรนด์และกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ปริมาณและคุณภาพของผู้ติดตาม รวมถึงความสอดคล้องกับแนวคิดหรือค่านิยมของแบรนด์ หลังจากนั้น ควรสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับ KOL ด้วยการมอบอำนาจให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ร่วมกันกำหนดรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น สนับสนุนสินค้า บทความรีวิว หรือวิดีโอแนะนำ ผ่านช่องทางสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

สุดท้ายต้องติดตามและวัดผลการรณรงค์กับ KOL อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อการรณรงค์ประสบความสำเร็จ ควรแบ่งปันความสำเร็จนั้นร่วมกับ KOL เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การตลาดกับ KOL จึงเป็นกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ มีการวางแผนที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุด

TAG ที่เกี่ยวจข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด