ณัฐภัทร

24 เมษายน 2024

Conversion Rate คืออะไร? สำคัญอย่างไรสำหรับการยิงแอดในปี 2024

Conversion Rate คืออะไร?

Conversion Rate คืออัตราที่จะแสดงจำนวนของผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือคลิกไปยังปลายทางที่คุณยิงแอดโฆษณา โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จากจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่ “ปฎิสัมพันธ์กับเป้าหมายของโฆษณา” (เช่น คลิกลิงค์เว็บไซต์ ทักแชทข้อความ หรือ ทำการสั่งซื้อ) หารด้วยจำนวนผู้รับชมโฆษณารวมทั้งหมด

วิธีคำนวณ Conversion Rate โดยละเอียด

Conversion Rate สามารถคำนวณได้โดยนำจำนวนผู้มีปฎิสัมพันธ์กับโฆษณาของแคมเปญที่เสร็จสิ้นแล้ว หารด้วยจำนวนทั้งหมดของผู้ชมที่เห็นโฆษณานั้นๆ จากนั้นนำมาคูณด้วย 100 

วิธีคำนวณ Conversion Rate


ยกตัวอย่างเช่น เราใช้แคมเปญโฆษณาที่มียอดผู้เข้าชม(Reach) 20,000 คน
โดยมีคน 800 คนคลิก(Action)ไปยังหน้าเว็บไซต์ต่อในปุ่มจอง

ในการคำนวณ ให้หาร 800 ด้วย 20,000 ซึ่งจะได้ค่า Conversion Rate เป็น 0.04 หรือคิดเป็น 4% เมื่อคูณด้วย 100(%) นั่นเอง

ความสำคัญของค่า Conversion Rate

Conversion Rate ถือเป็นวิธีเปรียบเทียบและประเมินประสิทธิภาพของการทำการตลาดออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง อย่างการยิงแอดโฆษณา โดย Conversion Rate จะมีความสำคัญอย่างมากหากทำเพื่อวีดผลกับผู้รับจ้างยิงแอด หรือนักการตลาดที่ต้องการวัดผลความสำเร็จของแต่ละแคมเปญ นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการ Conversion Rate ยังสามารถใช้ในการกำหนดความคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) เมื่อตัดสินใจจะขยายแคมเปญโฆษณาโดยใช้งบประมาณทางการตลาดให้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี Conversion Rate ไม่ได้หมายความถึงแค่ยอดคลิกของโฆษณาเท่านั้น หากแต่ยังสามารถปรับใช้ในเครื่องมือการตลาดอื่น ๆ ได้เช่นกัน เราขอตัวอย่างเช่น การวัดผลอัตราการคลิกของปุ่มต่างๆบนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์ แอพลิเคชั่น UX/UI นำข้อมูล Conversion Rate ที่เก็บค่าได้ไปพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น เมื่อเราสามารถเข้าใจและใช้ค่า Conversion Rate ได้อย่างถูกต้อง การวิเคราะห์ Conversion Rate ย่อมสามารถระบุได้ว่าการโฆษณาในช่องทางใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากข้อมูลค่า Conversion ที่คุณวัดได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ก็สามารถนำไปใช้ในการระบุปัญหา และระบุจุดที่ควรปรับปรุงของแคมเปญโฆษณาชิ้นนั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ 

การเพิ่ม Conversion Rate Optimization(CRO) ในปี 2024

ต่อไปนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเพิ่ม Conversion Rate(CRO) ที่วัดค่าได้และวิธีที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแคมเปญการตลาดในปี 2024 ดังนี้

1. เริ่มรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์

fb pixel 9

ในขั้นตอนแรกเราแนะนำให้คุณตั้งคำถามและใช้เครื่องมือวัดผลที่เว็บไซต์ปลายทางของแคมเปญโฆษณาอย่าง Google Analytics ร่วมกับ FACEBOOK PIXEL ซึ่งจะแสดงให้เห็นอัตราตีกลับ(bounce rates)และระยะเวลาที่ผู้เข้าชมอยู่ในหน้าเว็บไซต์(session) อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ที่คุณวัดผลควรมีจำนวนผู้เข้าชมที่มากพอในการวิเคราะห์จึงจะสามารถระบุได้ว่าเหตุใด ผู้เข้าชมจึงไม่เกิดการกระทำ(Conversion)ที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น หากคุณยิงแอดบนโซเชียลมีเดียและยังไม่มีเว็บไซต์ คุณควรรีบสร้างเพื่อจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพของโฆษณา

2. ใช้ A/B testing

ab testing facebook ab test button 1 e1713899559886

การทำ CRO มักเริ่มต้นที่การใช้กลยุทธ์ A/B testing กล่าวคือการทดลองแบบ A หรือ B เป็นเทคนิคที่เกิดการเปรียบเทียบระหว่าง 2 แคมเปญที่แตกต่างกัน เช่น ข้อความ Call To Action ที่ตั้งค่าไว้, ความยาวของแบบฟอร์มบนเว็บไซต์, ภาพสื่อโฆษณา ทั้งหมดที่แสดงผลให้ผู้รับชม 2 แบบเพื่อวัดผลเปรียบเทียบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถสังเกตได้ว่าการแคมเปญโฆษณาใดส่งผลเชิงบวกหรือเชิงลบต่อเป้าหมายของชิ้นงานโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับ KPI ที่คุณกำหนดหรือไม่ โดยหากแคมเปญโฆษณาใดให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า คุณจะสามารถเลือกได้ว่างบประมาณโฆษณาควรจะเป็นไปในรูปแบบใดในระยะยาวจะคุ้มค่ามากที่สุด อย่างไรก็ดี A/B testing อาจทำได้มากกว่าการเปรียบเทียบ 2 แคมเปญ เพื่อความรวดเร็วในการทดลองเราแนะนำให้คุณแบ่งแคมเปญโฆษณาเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ใช้ Heatmap

example heatmaps updated

การใช้ Heatmap เทคนิคการแสดงภาพตำแหน่งที่ผู้ชมมักคลิกบนเว็บไซต์ปลายทางของแคมเปญโฆษณา โดยติดตั้งตัวชี้วัด Heatmap ที่ปกติสีแดงจะแสดงให้คุณเห็นว่าผู้เข้าชมมักคลิกหรือเกิดการโต้ตอบบนเว็บไซต์บ่อยที่สุด ในขณะที่สีโทนเย็น(สีน้ำเงินหรือเขียว) จะแสดงบริเวณที่ถูกคลิกน้อยที่สุด ดังนั้น เมื่อคุณมี Heatmap คุณจะต้องนำปุ่มที่จะก่อให้เกิด Conversion ไปไว้ที่สีโซนร้อน ซึ่งทำให้ Conversion Rate มัอัตราที่เพิ่มมากขึ้นได้

4. ใช้การแสดงผลโฆษณาให้หลากหลาย

idea creat carousel ads 2

ใช้ภาพกราฟิคโฆษณาหรือวีดีโอที่มีสีสันสดใส สะดุดตาและมีความโดดเด่น เนื่องจากโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง Facebook เป็นโทนสีฟ้าและขาวที่แสดงถึงความสดใสอยู่เสมอ ทั้งนี้ การใช้แคมเปญโฆษณาที่มีตัวเลือกหลากหลายอย่างแกลอรี่ภาพ หรือ Carousel Ad จะเปิดโอกาศให้ผู้เข้มชมเลือกสินค้าและบริการได้หลากหลายจนนำไปสู่การเพิ่ม Conversion Rate ของแคมเปญโฆษณาได้ในที่สุด

5. สร้างกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เคยเห็นโฆษณาซ้ำ

การสร้างกลุ่มผู้ชมที่เคยดูโฆษณาของคุณไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ซื้อหรือยังไม่ทำให้เกิด Conversion Rate เป็นสิ่งที่ควรทำ เนื่องจากประมาณ 98% ของผู้บริโภคมักไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการบนสื่อโซเชียลมีเดียอตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งโดยการแสดงโฆษณาแก่กลุ่มที่เคยเห็นโฆษณาเป็นรอบที่ 2 จะทำให้ลูกค้าอาจสนใจสินค้าและบริการของคุณมากขึ้น โดยแคมเปญที่แสดงโฆษณาซ้ำครั้งต่อไปเราแนะนำให้คุณลดราคาสินค้าหรือจัดโปรโมชั่นเพื่อให้เกิด Conversion Rate ที่เพิ่มขึ้น

6. ใช้แคมเปญแนะนำพื่อน/รีวิว

ลองใช้โปรโมชั่นแนะนำเพื่อนโดยตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ยิงแอดโฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าเก่าของคุณ ด้วยภาพกราฟฟิคกิจกรรมแนะนำเพื่อนมาใช้สินค้าและบริการของคุณที่น่าสนใจ และให้ราคาพิเศษกับลูกค้าเก่าที่เชื่อมั่นในตัวธุรกิจจะทำให้ Conversion Rate เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าที่จะทำให้ลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตจากการชังจูง

TAG ที่เกี่ยวข้อง:
Nattapat
ผู้เขียน ณัฐภัทร ยอดนิล

ผู้ชื่นชอบการทำเว็บไซต์ และสร้าง UI ดีไซน์แนวโมเดิร์น ณัฐภัทรเชื่อว่าความสนุกของการทำการตลาดออนไลน์คือการส่งมอบคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงและน่าจดจำ มากกว่าจำนวนชิ้นงานที่ผลิตออกมา