AMINTRA

18 เมษายน 2024

สื่อออนไลน์คืออะไร? เกี่ยวข้องยังไงกับ Influencer Marketing

สื่อออนไลน์ คือ รูปแบบของสื่อดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และเนื้อหาต่างๆ ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต เป็นต้น สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และด้านความบันเทิง เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณชน การใช้สื่อออนไลน์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต การสื่อสาร และการทำธุรกิจของผู้คนในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยคุณสมบัติและศักยภาพที่หลากหลายของสื่อออนไลน์

ประเภทของสื่อดิจิทัลออนไลน์

ประเภทของสื่อดิจิทัลออนไลน์

สื่อดิจิทัลออนไลน์มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีคุณสมบัติและการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้:

 1. เว็บไซต์ (Website)
  • เป็นแหล่งรวมเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์
  • มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ กราฟิก เป็นต้น
  • ใช้สำหรับการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ และการทำธุรกรรมออนไลน์
 2. โซเชียลมีเดีย (Social Media)
  • เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหา รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  • ตัวอย่างที่รู้จักกันดี เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube
 3. วิดีโอออนไลน์ (Online Video)
  • เป็นสื่อดิจิทัลที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของวิดีโอ
  • ให้ความบันเทิง ความรู้ และการสื่อสารผ่านจอภาพ
  • ตัวอย่าง เช่น YouTube, Vimeo, TikTok
 4. บล็อก (Blog)
  • เป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการเขียนและเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น และเนื้อหาสาระต่างๆ
  • ช่วยให้ผู้เขียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ได้อย่างอิสระ
 5. อีเมล (Email)
  • เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 6. แอปพลิเคชัน (Mobile Applications)
  • เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันสื่อดิจิทัลออนไลน์มีรูปแบบที่หลากหลายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป

สื่อ ออนไลน์ ใน ปัจจุบันมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบัน สื่อออนไลน์มีความหลากหลายและครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร ข่าวสาร ความบันเทิง การค้าขาย หรือแม้แต่การศึกษา ตัวอย่างสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ เว็บไซต์ข่าว/วารสาร เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ เช่น Amazon, Shopee, Lazada เว็บไซต์แบ่งปันวีดิโอ เช่น YouTube และ Vimeo เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Instagram, TikTok เว็บไซต์บล็อก และแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ให้บริการผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

สื่อเหล่านี้ มีการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งข่าวสาร บทความ วิดีโอ ภาพถ่าย และกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ยังมีการพัฒนารูปแบบและฟังก์ชันการใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สื่อออนไลน์มีบทบาทสำคัญและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ในปัจจุบัน สื่อออนไลน์มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

 • เว็บไซต์ข่าว/วารสาร
 • เว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์
 • เว็บไซต์แบ่งปันวีดิโอ เช่น YouTube
 • เว็บไซต์ social network เช่น Facebook, Twitter, Instagram
 • เว็บไซต์บล็อก
 • แอปพลิเคชันต่างๆ

  ประโยชน์ของสื่อออนไลน์

  ประโยชน์ของสื่อออนไลน์

  สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพและประโยชน์มากมายสำหรับผู้ใช้งานในปัจจุบัน การใช้สื่อออนไลน์สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์หลายด้าน

  ประการแรก สื่อออนไลน์ช่วยให้การเข้าถึงและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัย ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้การติดตามข่าวสารและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  ประการต่อมา สื่อออนไลน์ช่วยให้การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดาย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน หรือแม้แต่การสื่อสารผ่านอีเมล ซึ่งช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน

  นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารและการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ที่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้าย สื่อออนไลน์ยังสร้างโอกาสทางการตลาดและธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางและสามารถปรับการตลาดให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ ด้วยประโยชน์เหล่านี้ จึงทำให้สื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจการในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

  ข้อดีของสื่อดิจิทัลออนไลน์

  สื่อดิจิทัลออนไลน์มีข้อดีและประโยชน์หลายประการที่ทำให้เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ประการแรก คือ ความรวดเร็วและความทันสมัยในการเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และสามารถแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการติดตามข่าวสาร

  นอกจากนี้ สื่อดิจิทัลออนไลน์ยังมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่าสื่อแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการสร้างการรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ซึ่งช่วยให้ประหยัดงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี สื่อดิจิทัลออนไลน์ยังช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในบริเวณพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วโลกได้ ส่งผลให้เกิดโอกาสทางการตลาดและธุรกิจใหม่ๆ มากมาย

  นอกจากนี้ สื่อดิจิทัลออนไลน์ยังมีคุณสมบัติในการวัดและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้อย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยข้อดีเหล่านี้ จึงทำให้สื่อดิจิทัลออนไลน์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน

  ข้อเสียของสื่อออนไลน์

  แม้ว่าสื่อออนไลน์จะมีข้อดีและประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีข้อเสียและความท้าทายบางประการที่ต้องพิจารณา ประการแรก คือ ความน่าเชื่อถือของเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ ซึ่งอาจยังไม่ได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเท่าที่ควร ทำให้ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังในการรับรู้และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับ นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้งาน ซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เกิดการแฮ็กข้อมูล หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากระบบรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ

  อีกปัญหาหนึ่งของสื่อออนไลน์คือ การที่ผู้ใช้งานอาจจมอยู่กับการใช้สื่อออนไลน์จนละเลยการใช้ชีวิตจริงในโลกแห่งความเป็นจริง อันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ สื่อออนไลน์ยังมีการแข่งขันที่สูงในการเรียกความสนใจจากผู้บริโภค เนื่องจากมีปริมาณเนื้อหาและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้องค์กรและผู้ประกอบการต้องลงทุนและปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่นอนในความยั่งยืนของสื่อออนไลน์ หากเจ้าของหรือผู้ให้บริการหยุดให้บริการหรือปิดตัวลง อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่พึ่งพาสื่อนั้นๆ อย่างมาก ดังนั้น ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์จึงควรใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการรับและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาต่างๆ บนสื่อออนไลน์ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

  สื่อออนไลน์มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ Influencer

  สื่อออนไลน์มีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการใช้ผู้มีอิทธิพลหรือ Influencer ในการตลาดและการสื่อสารองค์กร ดังนี้:

  1. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย: สื่อออนไลน์ช่วยให้ Influencer สามารถเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ติดตามที่กว้างขวาง ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ความน่าเชื่อถือ: ผู้ติดตาม Influencer มักให้ความไว้วางใจและมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าการโฆษณาแบบดั้งเดิม ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
  3. การมีส่วนร่วม: Influencer สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การแชร์เนื้อหา การรีวิว การตอบคำถาม ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
  4. ความยืดหยุ่น: การใช้ Influencer บนสื่อออนไลน์ให้ความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์และเนื้อหาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
  5. การวัดผล: สื่อออนไลน์ช่วยให้องค์กรสามารถวัดและวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้ Influencer ได้อย่างละเอียด เช่น การมีส่วนร่วม ยอดขาย การกระจายของเนื้อหา เป็นต้น

  ดังนั้น การผสมผสานการใช้ Influencer และสื่อออนไลน์จึงเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการขายให้กับองค์กร

  TAG ที่เกี่ยวข้อง:
  admin
  ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

  หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด