ความสำคัญของ SOW (Scope of Work) ต่ออินฟลูเอนเซอร์

เผยแพร่เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2024 โดย: admin

SOW กำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ต้องทำ รวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบในการปฏิบัติงาน เช่น ผลงาน, บริการ, หรือผลลัพธ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังระบุกำหนดเวลาการดำเนินงาน ระยะเวลาในการส่งมอบ

อ่านต่อ…