Gratitude Journal คืออะไร? นำมาปรับใช้ในทางการตลาดได้อย่างไร

เผยแพร่เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2024 โดย: admin

Gratitude Journal คือ สมุดหรือบันทึกที่ใช้สำหรับการจดบันทึกสิ่งต่างๆ ที่เรารู้สึกขอบคุณในชีวิต เป็นการฝึกจิตใจให้มองเห็นและชื่นชมสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

อ่านต่อ…