AMINTRA

25 มีนาคม 2024

รู้จัก AE(Account Executive) อาชีพที่เป็นมากกว่าพนักงานขาย

ในโลกของการตลาดและการขาย มีหลากหลายตำแหน่งงานที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยหนึ่งในนั้นคือ Account Executive (AE) ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากกว่าที่หลายคนคิด
การเป็น AE นั้นต้องอาศัยทักษะและความสามารถหลากหลายด้าน ตั้งแต่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้ AE จึงเป็นอาชีพที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ นักการตลาด หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจอาชีพใหม่ๆ การเข้าใจบทบาทและความสำคัญของ AE จะช่วยให้คุณได้มุมมองที่กว้างขวางขึ้นต่อวงการธุรกิจและการขาย พร้อมทั้งประเมินว่าอาชีพนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับ Sixtygram กันเลย!

AE คือ

AE คือ

Account Executive คือ ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการบัญชีลูกค้า โดยมีหน้าที่หลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า รับบรีฟและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น ตำแหน่งนี้ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้าและเอเจนซี ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน

บทบาทของ AE มีความคล้ายคลึงกับ Account Manager (AM) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของหน้าที่และระดับความรับผิดชอบ โดยทั่วไปแล้ว AM จะมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการบัญชีลูกค้าในระยะยาวมากกว่า AE และอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่า ในขณะที่ AE มักจะโฟกัสไปที่การขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้ามากกว่า อย่างไรก็ตาม บทบาทและความรับผิดชอบที่แน่นอนของ AE และ AM อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจถึงคำจำกัดความและขอบเขตของงานอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่ง

เงินเดือนของ Account Executive หรือ AE มักจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าพนักงานขายทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ ขนาดขององค์กร และประเภทของอุตสาหกรรม
เงินเดือนเฉลี่ยของ AE อาจอยู่ในช่วง 25,000 – 100,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้น AE ยังอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง AE กับ Sale

แม้ว่า AE และพนักงานขาย (Sales) จะมีบทบาทในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน พนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ AE จะรับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างยอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาว ความแตกต่างหลักระหว่าง AE และ Sale คือ:

กลุ่มเป้าหมายลูกค้า:
พนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาและขายให้กับลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ AE จะทำงานกับลูกค้าที่มีอยู่แล้วเพื่อรักษาความสัมพันธ์และสร้างยอดขายเพิ่มเติม


ระยะเวลาความสัมพันธ์กับลูกค้า:
พนักงานขายมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะสั้น เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในขณะที่ AE จะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า


ขอบเขตของงาน:
พนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่ AE จะมีขอบเขตของงานที่กว้างขวางกว่า ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการบัญชีลูกค้า การให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็น Sale ขายสมาร์ทโฟน คุณอาจติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายใหม่เพื่อขายสมาร์ทโฟนเครื่องแรก แต่หลังจากนั้น บทบาทของ AE จะเข้ามาดูแลลูกค้ารายนั้น โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอัปเกรดเครื่อง แพ็กเกจการใช้งาน และบริการอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และรายได้ในระยะยาว ดังนั้น แม้ว่าทั้งสองบทบาทจะเกี่ยวข้องกับการขาย แต่ AE จะมีมุมมองที่กว้างกว่าและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ในขณะที่ Sale จะเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้ารายใหม่เป็นหลัก

ความแตกต่างระหว่าง Sale representative กับ sale executive

Sale Representative เป็นตำแหน่งงานในระดับพื้นฐานของการขาย มีหน้าที่หลักในการติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า ในขณะที่ Sale Executive เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าและมีความรับผิดชอบมากกว่า โดยมีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารจัดการทีมขาย และดูแลการปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย

ทักษะที่ AE จำเป็นต้องมี

ทักษะที่ AE จำเป็นต้องมี
  • ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ: AE ต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน มีพรสวรรค์ในการนำเสนอ และสามารถโน้มน้าวลูกค้าได้
  • ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรม: AE ต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธุรกิจของลูกค้า อุตสาหกรรม และคู่แข่ง
  • ทักษะการบริหารความสัมพันธ์: AE ต้องสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง
  • ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์: AE ต้องสามารถปรับตัวและคิดนอกกรอบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

Account Executive เป็นบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการให้บริการที่เหนือความคาดหวังแก่ลูกค้า ในภาพรวม Account Executive มีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

  • สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า
  • เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • บริหารจัดการบัญชีลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว เพื่อสร้างยอดขายที่ยั่งยืน
TAG ที่เกี่ยวจข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด