AMINTRA

12 กรกฎาคม 2024

รู้จัก AE(Account Executive) อาชีพที่เป็นมากกว่าพนักงานขาย

ในโลกของการตลาดและการขาย มีหลากหลายตำแหน่งงานที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร โดยหนึ่งในนั้นคือ Account Executive (AE) ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความซับซ้อนและท้าทายมากกว่าที่หลายคนคิด
การเป็น AE นั้นต้องอาศัยทักษะและความสามารถหลากหลายด้าน ตั้งแต่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้ AE จึงเป็นอาชีพที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในการเติบโตและพัฒนาตนเอง

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจ นักการตลาด หรือแม้กระทั่งผู้ที่สนใจอาชีพใหม่ๆ การเข้าใจบทบาทและความสำคัญของ AE จะช่วยให้คุณได้มุมมองที่กว้างขวางขึ้นต่อวงการธุรกิจและการขาย พร้อมทั้งประเมินว่าอาชีพนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่ มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับ Sixtygram กันเลย!

AE คืออะไร?

AE คือ

Account Executive คือ ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการบัญชีลูกค้า โดยมีหน้าที่หลักในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้า รับบรีฟและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงกับความต้องการนั้น ตำแหน่งนี้ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้าและเอเจนซี ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน

บทบาทของ AE มีความคล้ายคลึงกับ Account Manager (AM) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของหน้าที่และระดับความรับผิดชอบ โดยทั่วไปแล้ว AM จะมีหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการบัญชีลูกค้าในระยะยาวมากกว่า AE และอาจมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่า ในขณะที่ AE มักจะโฟกัสไปที่การขายและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้ามากกว่า อย่างไรก็ตาม บทบาทและความรับผิดชอบที่แน่นอนของ AE และ AM อาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจถึงคำจำกัดความและขอบเขตของงานอย่างชัดเจนสำหรับแต่ละตำแหน่ง

เงินเดือนของ Account Executive หรือ AE มักจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าพนักงานขายทั่วไป โดยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ ขนาดขององค์กร และประเภทของอุตสาหกรรม
เงินเดือนเฉลี่ยของ AE อาจอยู่ในช่วง 25,000 – 100,000 บาทต่อเดือน นอกจากนั้น AE ยังอาจได้รับค่าคอมมิชชั่นและสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง AE กับตำแหน่งอื่นๆ

ในวงการขายและการตลาด มีหลายตำแหน่งที่อาจดูคล้ายคลึงกัน แต่แท้จริงแล้วมีบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Account Executive (AE) กับตำแหน่งอื่นๆ ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจบทบาทของ AE ได้ชัดเจนขึ้น แต่ยังช่วยในการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการเลือกเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม ในหัวข้อนี้ เราจะเปรียบเทียบ AE กับพนักงานขาย (Sales) และ Sales Representative กับ Sales Executive โดยพิจารณาความแตกต่างในด้านกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ระยะเวลาความสัมพันธ์ ขอบเขตงาน และระดับความรับผิดชอบ การทำความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงความสำคัญของแต่ละบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทเฉพาะของ AE ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

ความแตกต่างระหว่าง AE กับ Sale

แม้ว่า AE และพนักงานขาย (Sales) จะมีบทบาทในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน พนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ AE จะรับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่แล้ว เพื่อสร้างยอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาว ความแตกต่างหลักระหว่าง AE และ Sale คือ:

กลุ่มเป้าหมายลูกค้า:
พนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่การแสวงหาและขายให้กับลูกค้ารายใหม่ ในขณะที่ AE จะทำงานกับลูกค้าที่มีอยู่แล้วเพื่อรักษาความสัมพันธ์และสร้างยอดขายเพิ่มเติม


ระยะเวลาความสัมพันธ์กับลูกค้า:
พนักงานขายมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะสั้น เพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในขณะที่ AE จะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า


ขอบเขตของงาน:
พนักงานขายจะมุ่งเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น แต่ AE จะมีขอบเขตของงานที่กว้างขวางกว่า ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการบัญชีลูกค้า การให้คำปรึกษา และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็น Sale ขายสมาร์ทโฟน คุณอาจติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายใหม่เพื่อขายสมาร์ทโฟนเครื่องแรก แต่หลังจากนั้น บทบาทของ AE จะเข้ามาดูแลลูกค้ารายนั้น โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอัปเกรดเครื่อง แพ็กเกจการใช้งาน และบริการอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และรายได้ในระยะยาว ดังนั้น แม้ว่าทั้งสองบทบาทจะเกี่ยวข้องกับการขาย แต่ AE จะมีมุมมองที่กว้างกว่าและมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ในขณะที่ Sale จะเน้นไปที่การขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้ารายใหม่เป็นหลัก

ความแตกต่างระหว่าง Sale representative กับ sale executive

Sale Representative เป็นตำแหน่งงานในระดับพื้นฐานของการขาย มีหน้าที่หลักในการติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า ในขณะที่ Sale Executive เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าและมีความรับผิดชอบมากกว่า โดยมีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารจัดการทีมขาย และดูแลการปฏิบัติตามเป้าหมายการขาย

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ AE

Account Executive เป็นบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและลูกค้า โดยมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการให้บริการที่เหนือความคาดหวังแก่ลูกค้า ในภาพรวม Account Executive มีบทบาทสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีหน้าที่หลักดังนี้

ทักษะที่ AE จำเป็นต้องมี

ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ

 • ความสามารถในการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
 • ทักษะการนำเสนอที่โดดเด่น สามารถอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
 • ความสามารถในการโน้มน้าวและเจรจาต่อรอง

ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรม

 • ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท
 • ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่
 • ความสามารถในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและการแข่งขัน

ทักษะการบริหารความสัมพันธ์

 • ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ทักษะการฟังอย่างตั้งใจเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
 • ความสามารถในการจัดการความคาดหวังของลูกค้าและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสรรค์

 • ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม
 • ความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและจัดการกับความท้าทายต่างๆ

เงินเดือนและผลตอบแทนของ AE

เส้นทางอาชีพและโอกาสในการเติบโตของ Account Executive (AE) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ดึงดูดผู้คนเข้าสู่อาชีพนี้ เงินเดือนของ AE มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ โดย AE มือใหม่อาจเริ่มต้นที่ประมาณ 25,000 – 35,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ AE ที่มีประสบการณ์อาจได้รับเงินเดือนสูงถึง 50,000 – 100,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ AE ยังมีโอกาสได้รับค่าคอมมิชชั่นและโบนัสตามผลงาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญในการทำงาน

การพัฒนาตนเองเป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจของอาชีพ AE บริษัทส่วนใหญ่มักจัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะการขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ AE ยังมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอาชีพ

เส้นทางการเติบโตในอาชีพของ AE มีความชัดเจนและน่าสนใจ โดยทั่วไป AE มือใหม่สามารถก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่ง AE อาวุโส และต่อไปเป็น Account Manager ได้ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) หรือผู้อำนวยการฝ่ายขาย (Sales Director) ในอนาคต ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือโอกาสในการเปลี่ยนสายงานไปสู่ด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือการบริหารโครงการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ AE ได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ที่สั่งสมมาในบทบาทใหม่ๆ ที่ท้าทายและน่าสนใจยิ่งขึ้น

บทสรุป

Account Executive (AE) เป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรและลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว AE แตกต่างจากพนักงานขายทั่วไปด้วยความรับผิดชอบที่ครอบคลุมมากกว่าเพียงการปิดการขาย ความสำเร็จในบทบาท AE ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย ทั้งการสื่อสาร การเข้าใจธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่เพียงช่วยในการทำงานปัจจุบัน แต่ยังเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเติบโตในอาชีพ อาชีพ AE เปิดโอกาสให้ก้าวหน้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานขายและการตลาด หรือแม้แต่การเปลี่ยนไปสู่สายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยผลตอบแทนที่จูงใจและโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง AE จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบการทำงานกับผู้คนและมีใจรักในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ท้ายที่สุด การเป็น AE ไม่เพียงแต่เป็นอาชีพที่ท้าทาย แต่ยังเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กรผ่านการสร้างความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย

TAG ที่เกี่ยวข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด