AMINTRA

30 มีนาคม 2024

พรีเซนเตอร์ แตกต่างกับ อินฟลูเอนเซอร์ อย่างไร?

ในโลกของการตลาดยุคใหม่ การมีพรีเซนเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีบทบาทสำคัญในการเจาะกลุ่มเป้าหมายและสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์สินค้าและบริการ ทว่าหลายคนอาจยังสับสนระหว่างคำว่า “พรีเซนเตอร์” และ “อินฟลูเอนเซอร์” ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และหากธุรกิจไหนอยากประสบความสำเร็จพรีเซนเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ต้องเลือกให้ถูก!

พรีเซนเตอร์ คือ

Presenter หรือที่อ่านว่า พรีเซนเตอร์ คือ  บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนอหรือเป็นตัวแทนในการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ต่างๆ โดยแบรนด์จะว่าจ้างพรีเซนเตอร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น ดารานักร้อง นักแสดง นักกีฬา หรือบุคคลสาธารณะ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

หน้าที่หลักของพรีเซนเตอร์ ได้แก่

  • เป็นผู้แทนหรือพรีเซนเตอร์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา เป็นต้น
  • สร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สินค้าหรือบริการ
  • โน้มน้าวให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ
  • สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ

ดังนั้น พรีเซนเตอร์จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางสำหรับการสื่อสารทางการตลาดและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้พรีเซนเตอร์

  1. สร้างการจดจำแบรนด์ได้ง่าย เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
  2. สามารถควบคุมและวางแผนการสื่อสารได้ตรงตามกลยุทธ์
  3. มีความน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการภาพลักษณ์ที่ดี
  4. ช่วยโน้มน้าวและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดี

อย่างไรก็ตาม ก่อนเลือกใช้พรีเซนเตอร์ ควรวิเคราะห์ให้ดีว่าบุคคลนั้นเหมาะสมกับแบรนด์หรือไม่ และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดหรือไม่ เพราะการเลือกพรีเซนเตอร์ที่ไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้

ความแตกต่างระหว่างพรีเซนเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์

พรีเซนเตอร์ คือ
ตัวอย่างพรีเซนเตอร์

Presenter vs Influencer ล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของคุณสมบัติ บทบาท และวิธีการนำเสนอ ซึ่งส่งผลให้มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

พรีเซนเตอร์ หรือผู้นำเสนอสินค้า จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เช่น ดารานักร้อง นักแสดง หรือนักกีฬา ที่ถูกว่าจ้างจากแบรนด์ให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอสินค้าหรือบริการของตนผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ อย่างเป็นทางการ ด้วยเหตุนี้ แบรนด์จึงสามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารและวางแผนการตลาดได้ตามกลยุทธ์ของตน พรีเซนเตอร์จึงมีส่วนสำคัญในการสร้างการจดจำ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่หรูหราให้กับแบรนด์

ในทางกลับกัน อินฟลูหรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ประสบความสำเร็จบนโลกโซเชียลมีเดีย มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก และมีอิทธิพลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ติดตามของตนเอง อินฟลูเอนเซอร์จะนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบของประสบการณ์การใช้งานจริงและมุมมองส่วนตัว จึงมีลักษณะที่เป็นกันเอง สนิทสนม และใกล้ชิดกับผู้ติดตามมากกว่า ทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือและไม่เป็นทางการเกินไป

สำหรับข้อดีของพรีเซนเตอร์ก็คือ ความมีชื่อเสียงที่สามารถสร้างการจดจำและการรับรู้ให้กับแบรนด์ได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดี สามารถควบคุมทิศทางการสื่อสารได้ตรงตามกลยุทธ์ รวมถึงมีอิทธิพลในการโน้มน้าวและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค แต่ข้อเสียของพรีเซนเตอร์ก็คือ มีค่าใช้จ่ายสูง อาจไม่คุ้มค่าสำหรับแบรนด์ขนาดเล็ก และอาจเกิดความไม่เหมาะสมหากเลือกพรีเซนเตอร์ที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในทางตรงกันข้าม ข้อดีของอินฟลูเอนเซอร์คือมีราคาถูกกว่าและคุ้มค่าสำหรับแบรนด์ขนาดเล็ก การนำเสนอในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือและเป็นกันเองมากขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดผ่านกลุ่มผู้ติดตามที่ภักดี และมีอิทธิพลในการสร้างแรงบันดาลใจและโน้มน้าวผู้ติดตามได้ดี แต่ข้อเสียของอินฟลูก็คือ แบรนด์ขาดความสามารถในการควบคุมทิศทางการสื่อสาร  ภาพลักษณ์อาจขึ้นอยู่กับความนิยมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ และบางอินฟลูเอนเซอร์อาจให้ความสำคัญกับรายได้มากกว่าความน่าเชื่อถือหากขาดจริยธรรม

ดารานักร้องและนักแสดงชื่อดังหลายท่าน อาทิ ชมพู่ อารยา, หนุ่ม กรรชัย, ตั๊ก บริบูรณ์ ได้รับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ของหลายแบรนด์สินค้าและบริการชั้นนำ เนื่องจากเป็นที่จดจำและมีแฟนคลับจำนวนมาก ในขณะที่คนดังในโลกโซเชียล เช่น เพชร สหรัตน์ สิงห์ชัย, แม่ปูเป้ เกศรินทร์ จะถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นักรีวิวที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ติดตามได้เป็นอย่างดี พรีเซนเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์จึงเป็นคำที่มีความหมายและบทบาทที่แตกต่างกันในวงการการตลาด ดังนั้น การเลือกใช้พรีเซนเตอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์การสื่อสารของแต่ละแบรนด์ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาสู่ความสำเร็จทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการตัวช่วยค้นหาพรีเซนเตอร์ ติดต่อเรา!

ทีมงานมืออาชีพของ Sixtygram จะทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดสินค้า และอัตลักษณ์ขององค์กรของคุณอย่างละเอียด เพื่อค้นหาพรีเซนเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คุณต้องการอย่างแม่นยำที่สุด ตั้งแต่ดาราระดับแนวหน้า ไปจนถึงเซเลบริตี้ใหม่ที่กำลังมาแรง พร้อมจัดหาอินฟลูเอนเซอร์, KOLs, Presenter ให้แก่คุณ หากต้องการผู้ช่วยมืออาชีพในการค้นหาและคัดสรรพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ ติดต่อทีมงาน sixtygram.com ได้ทันที พวกเราพร้อมให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามความต้องการของคุณ

admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด