ช่องทางการชำระเงิน


ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

kasikorn 150 150

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บริษัท ซิกส์ตี้แกรม ดิจิทัล เอเจนซี่ จำกัด สาขา เมืองทองธานี
เลขที่บัญชี 179-1-92185-2

thai qr payment 150 150

ช่องทางการชำระเงินผ่าน QR Code

สามารถชำระได้ทันที เพียงเลือกช่องทางการชำระผ่านทาง QR Payment สามารถดูขั้นตอนการชำระเงินผ่าน QR Code ได้ที่ ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน QR Code (สามารถติดต่อเราที่นี่เพื่อขอภาพ QR Code)

ช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต หรือ PayPal

payment options

สามารถชำระได้ทันทีด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณ เพียงเลือกช่องทางการชำระผ่านทาง PayPal ซึ่งต้องลงทะเบียนในระบบ PayPal เสียก่อน จากนั้นให้คุณทำการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเพื่อชำระค่าบริการได้ทันที โดยเรารับบัตร VISA, MasterCard, DiscoverCard และ American Express


หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการบนเว็บไซต์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี หากไม่ได้รับภายใน 15 วันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที
  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีย้อนหลัง
  • กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีจะถูกส่งให้ท่าน หลังจากทางบริษัทฯ ได้รับหนังสือหักฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • สำหรับนิติบุคคลที่ยอดค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ข้อมูลและที่อยู่จัดส่งในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท ซิกส์ตี้แกรม ดิจิทัล เอเจนซี่ จำกัด (SIXTYGRAM DIGITAL AGENCY LTD.)
เลขที่ 113/39 ซอยรุ่งประชา ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Email: [email protected]
Website: Sixtygram.com
สาขาสำหรับออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่ ทะเบียนเลขที่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105567045581